Te gjitha lajmet | KPM

Të gjitha lajmet

2020-03-31 07:18:45

Ftesë publike për nominime për dy anëtarë të KPM-së

Lexo më shumë

2020-03-26 08:42:58

Njoftim për të licencuarit - KPM shtyen afatin për raportim vjetor financiar

Lexo më shumë

2020-03-16 11:43:08

Komisioni i Pavarur i Mediave inkurajon gazetarët dhe OSHMA-të të raportojnë në mënyrë profesionale lidhur me COVID-19

Lexo më shumë

2020-03-16 10:42:17

Shtyhet afati për komente publike për Draft Rregulloren për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuele

Lexo më shumë

2020-03-02 15:00:09

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

Lexo më shumë

2020-02-25 07:54:39

MË 28 SHKURT 2020 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2020-02-21 15:18:52

Njoftim për të licencuarit lidhur me zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Podujevës

Lexo më shumë

2020-02-18 07:20:43

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2020-02-11 14:39:26

Njoftim i KPM-së lidhur me Kodin Etik KPM-2016/03 për Shërbimet Mediale Audiovizuele në Republikën e Kosovës

Lexo më shumë

2020-02-04 09:53:53

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2020-02-03 14:56:16

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

Lexo më shumë

2020-01-31 14:53:58

KPM publikon Raportin e Monitorimit “Mbrojtja e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuele”

Lexo më shumë

2020-01-29 08:39:14

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 31 JANAR 2020

Lexo më shumë

2020-01-21 08:55:57

Kërkesë ndaj të licencuarve të KPM-së për ofrimin e raporteve vjetore për vitin 2019

Lexo më shumë

2020-01-08 15:07:55

NËNSHKRUHET MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE DHE DEPARTAMENTIT TË GAZETARISË NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

Lexo më shumë

2019-12-24 14:42:48

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-12-20 13:47:01

MË 24 DHJETOR 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2019-12-18 12:28:57

KPM i ka dorëzuar Qeverisë së Republikës së Kosovës “Strategjinë për transmetim digjital në Republikën e Kosovës”

Lexo më shumë

2019-12-16 14:43:35

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

Lexo më shumë

2019-12-10 07:53:21

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 12 DHJETOR 2019

Lexo më shumë

2019-12-09 14:18:33

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

Lexo më shumë

2019-11-21 14:12:36

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI DY PUNËTORI ME NXËNËS TË SHKOLLAVE TË MESME LIDHUR ME EDUKIMIN MEDIAL

Lexo më shumë

2019-11-13 11:35:43

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAN PUNËTORI DY DITORE LIDHUR ME AMANDAMENTIMIN E KATËR AKTEVE NËNLIGJORE

Lexo më shumë

2019-11-05 10:38:07

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT

Lexo më shumë

2019-10-30 07:28:14

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 4 NËNTOR 2019

Lexo më shumë

2019-10-28 14:00:21

KPM MBAJTI TRYEZËN ME TEMËN "RREGULLATORËT E MEDIAVE DHE EDUKIMI MBI MEDIAN DHE INFORMACIONIN (EMI)"

Lexo më shumë

2019-10-25 08:48:16

SHTYHET AFATI PËR APLIKIM PËR LICENCË TË RADIOS NË PESË (5) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2019-10-21 09:04:08

Vendimet nga mbledhja e fundit e Komisionit të Pavarur të Mediave

Lexo më shumë

2019-10-18 13:36:28

KPM PUBLIKON RAPORTIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET E PARAKOHSHME 2019

Lexo më shumë

2019-10-15 12:18:16

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 18 TETOR 2019

Lexo më shumë

2019-10-05 09:42:12

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Lexo më shumë

2019-10-02 06:28:14

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Lexo më shumë

2019-09-27 14:06:58

KONKURS PUBLIK PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË REJA PËR TRANSMETIMIN E PROGRAMEVE NË RADIO, NË PESË (5) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2019-09-25 14:04:29

SQARIM PUBLIK LIDHUR ME RESPEKTIMIN E RREGULLAVE SA I PËRKET SPONZORIZIMIT DHE VENDOSJES SE PRODUKTEVE NË EMISIONET E LAJMEVE DHE PROGRAMET PËR ÇËSHTJE AKTUALE

Lexo më shumë

2019-09-23 14:02:19

KOMISIONI I PAVARUR TË MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT

Lexo më shumë

2019-09-20 07:19:33

NJOFTIM PËR TË LICENCUARIT LIDHUR ME ZGJEDHJET E PARAKOHSHME 2019

Lexo më shumë

2019-09-18 07:21:31

KOMUNIKATË NGA TAKIMI KONSULTATIV ME MEDIAT LIDHUR ME ZGJEDHJET 2019

Lexo më shumë

2019-09-17 07:18:42

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 19 SHTATOR 201

Lexo më shumë

2019-09-13 13:20:45

FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRYEZË KONSULTATIVE

Lexo më shumë

2019-09-03 06:35:05

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-08-30 13:31:04

Luan LATIFI emërohet Kryeshef Ekzekutiv i KPM-së

Lexo më shumë

2019-08-26 08:09:56

MË 29 GUSHT 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2019-07-29 08:05:42

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT

Lexo më shumë

2019-06-18 13:37:44

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT

Lexo më shumë

2019-06-14 13:35:04

MË 17 QERSHOR 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2019-06-10 13:31:51

REAGIM I KPM PËR SHKELJEN E KODIT TË ETIKËS NË DISA RAPORTIME PËR RASTIN E GRUAS ROME DHE ARRESTIMET NË VERI

Lexo më shumë

2019-05-29 13:27:36

KPM MBAJTI NJË DISKUTIM ME STUDENTËT E GAZETARISË NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

Lexo më shumë

2019-05-22 13:25:14

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-05-15 13:22:45

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 17 MAJ 2019

Lexo më shumë

2019-05-13 13:13:42

KPM PRITI NË TAKIM PUNE NJË GRUP TË GAZETARËVE TË RINJ KOSOVAR

Lexo më shumë

2019-05-10 13:10:12

KPM DISKUTON ME STUDENTËT E GAZETARISË KODIN ETIK DHE AKTET TJERA QË RREGULLOJNË OFRUESIT E SHËRBIEMVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2019-05-04 13:07:56

KPM MORI PJESË NË KONFERENCËN SHKENCORE TË ORGANIZUAR ME RASTIN E 20 VJETORIT TË THEMELIMIT TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (AMA)

Lexo më shumë

2019-05-03 12:57:45

DITA NDËRKOMBËTARE E LIRISË SË SHTYPIT

Lexo më shumë

2019-04-30 12:51:44

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT

Lexo më shumë

2019-04-24 12:48:28

MË 26 PRILL 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2019-04-04 15:34:02

GRUPI PUNUES PËR ÇËSHTJE TEKNIKE MBAJTI MBLEDHJEN E PARË

Lexo më shumë

2019-04-03 16:30:08

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-04-01 15:25:16

LUAN LATIFI CAKTOHET USHTRUES DETYRE PËR KRYESHEF EKZEKUTIV TË KPM-SË

Lexo më shumë

2019-04-01 12:21:51

SHTYHET AFATI PËR KOMENTE PUBLIKE PËR DY DRAFT RREGULLORE

Lexo më shumë

2019-03-27 14:34:22

SHTYHET AFATI PËR APLIKIM PËR LICENCË TË RADIOS NË SHTATË (7) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2019-03-27 12:17:40

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 29 MARS 2019

Lexo më shumë

2019-03-27 12:09:44

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-03-19 08:52:39

MË 21 MARS 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2019-03-07 08:47:53

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2019-02-26 08:43:01

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-02-20 10:03:59

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 22 SHKURT 2019

Lexo më shumë

2019-02-15 09:53:12

KONKURS PUBLIK PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË REJA PËR TRANSMETIMIN E PROGRAMEVE NË RADIO, NË SHTATË (7) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2019-02-07 13:35:15

KPM reagon lidhur me formën e raportimit nga disa media për viktimën e abuzimit seksual në Drenas

Lexo më shumë

2019-02-06 13:39:42

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2019-01-29 12:31:54

MË 31 JANAR 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2019-01-25 12:22:32

KPM kërkon nga të licencuarit që të respektojnë kornizën ligjore lidhur me ndalesat dhe kufizimet për përmbajtjet e dëmshme programore

Lexo më shumë

2018-12-28 12:51:33

VENDIMET NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-12-28 12:33:30

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA MIRATUAR RAPORTIN VJETOR TË KPM-së PËR VITIN 2017

Lexo më shumë

2018-12-26 12:33:30

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

Lexo më shumë

2018-12-20 12:33:30

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 21 DHJETOR 2018

Lexo më shumë

2018-12-10 12:26:27

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-12-04 12:26:27

MË 6 DHJETOR 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2018-11-27 12:19:59

PUBLIKOHEN DY RAPORTET TË MONITORIMIT TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-10-29 12:19:59

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-10-24 12:19:59

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 26 TETOR 2018

Lexo më shumë

2018-09-20 12:07:02

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-09-17 12:07:01

MË 18 SHTATOR 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2018-09-12 12:07:00

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-09-11 08:53:25

NDËRROI JETË TEUTA ZUBAKU-REÇICA DREJTORESHË E DEPARTAMENTIT TË MONITORIMIT DHE ANALIZAVE NË KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-09-05 08:53:25

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 6 SHTATOR 2018

Lexo më shumë

2018-08-06 10:09:43

VENDIMET NGA MBLEDHJA E SHTATË E KPM-së

Lexo më shumë

2018-07-31 08:53:25

MË 1 GUSHT 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2018-07-19 07:06:51

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2018-07-16 06:54:24

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-07-03 06:50:05

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 4 KORRIK 2018

Lexo më shumë

2018-06-21 06:47:42

MUJA FERATI ZGJEDHET KRYETAR I KPM-së

Lexo më shumë

2018-06-08 14:49:18

KOMISIONI I KPM-së MBAN TAKIM KONSTITUIV

Lexo më shumë

2018-06-06 09:13:14

EMËROHEN DY ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-05-27 11:32:26

LISTA E TË LICENCUARËVE TË CILËT NUK E KANË PAGUAR TAKSËN PËR LICENCË PËR VITIN 2013

Lexo më shumë

2018-05-10 09:22:15

SHTYHET AFATI PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2018-05-03 07:04:36

DITA NDËRKOMBËTARE E LIRISË SË SHTYPIT

Lexo më shumë

2018-04-25 07:10:24

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2018-04-24 07:07:43

EMËROHEN DY ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-04-13 13:00:05

KOMISIONI I KPM-së MBAJTI TAKIMIN E 22-të

Lexo më shumë

2018-03-23 14:28:38

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MIRATON RAPORTIN VJETOR 2017

Lexo më shumë

2018-03-20 13:29:19

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-03-20 10:10:35

EMËROHET EDHE ANËTARI I TRETË I BORDIT PËR ANKESA

Lexo më shumë

2018-03-09 12:54:38

MË 12 MARS 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2018-03-01 06:59:54

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2018-02-28 07:52:46

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2018-02-22 13:33:04

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 26 SHKURT 2018

Lexo më shumë

2018-02-12 07:37:19

SHKARKOHEN NGA POZITA KRYETARI I KPM-së z. SHEFKI UKAJ DHE ANËTARJA znj. VESNA JOVANOVIQ

Lexo më shumë

2018-01-31 08:49:45

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2018-01-26 09:05:14

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 30 JANAR 2018

Lexo më shumë

2018-01-19 09:14:01

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR TRE ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2017-12-22 12:27:56

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRMBËDHJETË E KPM-së

Lexo më shumë

2017-12-20 12:34:42

MË 21 DHJETOR 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-12-11 13:46:50

VLORË BERISHA EMËROHET ANËTARE E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2017-12-11 13:38:59

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së

Lexo më shumë

2017-11-30 14:35:18

KPM PUBLIKON RAPORTIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË RAUNDIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE LOKALE 2017

Lexo më shumë

2017-11-30 08:28:11

KPM PUBLIKON RAPORTIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE LOKALE 2017

Lexo më shumë

2017-11-27 07:36:47

MË 29 NËNTOR 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-11-24 07:52:27

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së

Lexo më shumë

2017-11-22 07:58:29

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

Lexo më shumë

2017-11-20 08:12:41

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 22 NËNTOR 2017

Lexo më shumë

2017-11-10 08:17:46

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së

Lexo më shumë

2017-10-31 08:46:03

MË 1 NËNTOR 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-09-26 08:52:37

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2017-09-25 08:55:04

KPM KA FILLUAR MONITORIMIN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIOVIZUALE (OSHMA) QË MBULOJNË FUSHATËN PËR ZGJEDHJET LOKALE

Lexo më shumë

2017-09-21 09:01:01

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 22 SHTATOR 2017

Lexo më shumë

2017-08-02 09:03:52

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së

Lexo më shumë

2017-07-31 09:24:49

MË 1 GUSHT 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-07-07 09:26:31

NDAHET NGA JETA ANËTARJA E BORDIT TË ANKESAVE DUA DAUTI- KADRIU

Lexo më shumë

2017-07-06 09:34:48

KPM PUBLIKON RAPORTIN ME TË GJETURAT NGA MONITORIMI I MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME 2017

Lexo më shumë

2017-06-30 09:38:23

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së

Lexo më shumë

2017-06-27 09:42:44

MË 27 QERSHOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-05-18 09:44:35

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së

Lexo më shumë

2017-05-17 09:48:25

MË 18 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-05-03 09:54:36

DITA BOTËRORE E LIRISË SË SHTYPIT

Lexo më shumë

2017-04-27 11:13:19

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2017-04-14 08:17:58

MË 14 PRILL KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-04-14 08:08:48

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E PESTË E KPM-së

Lexo më shumë

2017-03-30 08:20:11

MË 30 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-03-30 08:14:01

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRTË E KPM-së

Lexo më shumë

2017-03-24 08:21:47

KONFERENCË PËR MEDIA

Lexo më shumë

2017-03-23 08:30:02

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2017-03-15 08:32:55

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E TRETË E KPM-së

Lexo më shumë

2017-03-14 08:37:01

MË 15 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-03-10 08:40:14

RAPORTIMI VJETOR I TË LICENCUARVE TË KPM-SË OBLIGIM LIGJORË

Lexo më shumë

2017-02-28 08:44:41

EMËROHET EDHE ANËTARI I TRETË I BORDIT PËR ANKESA

Lexo më shumë

2017-02-09 09:07:19

KPM INICION PROCEDURËN PËR HARTIMIN E MATERIALIT TENDERUES

Lexo më shumë

2017-02-08 09:12:15

MË 8 SHKURT KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-01-25 09:16:58

KPM MIRATON AKTET E REJA NËNLIGJORE

Lexo më shumë

2017-01-19 11:43:52

MË 19 JANAR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2017-01-19 09:43:42

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2016-12-15 11:45:47

KPM MBAJTI DËGJIM PUBLIK PËR AKTET E REJA NËNLIGJORE LIDHUR ME PROCESIN E DIGJITALIZIMIT TË TRANSMETIMEVE TOKËSORE

Lexo më shumë

2016-12-02 11:53:47

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DËGJIM PUBLIK - DISKUTIM PËR AKTET E REJA NËNLIGJORE

Lexo më shumë

2016-11-24 11:58:37

EMËROHET NJË ANËTAR I KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2016-11-04 12:45:39

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE SHËNOI PËRVJETORIN E 10-TË TË THEMELIMIT

Lexo më shumë

2016-10-11 12:58:42

NJOFTIM – HYN NË FUQI KODI I ETIKËS PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE MEDIALE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Lexo më shumë

2016-10-05 13:28:17

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

Lexo më shumë

2016-10-05 13:04:46

ABIT HOXHA ËSHTË ZGJEDHUR NËNKRYETAR I KPM-së

Lexo më shumë

2016-09-28 13:55:36

VENDIMET E KPM-SË LIDHUR ME RIPËRTITJEN E LICENCAVE PËR RADIO STACIONE

Lexo më shumë

2016-09-28 13:32:56

Njoftim nga Komisioni i Pavarur i Mediave lidhur me zbatimin e Rregullores KPM-2016/02 për Komunikimet Komerciale Audio Vizuele dhe Rregullores KPM 2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audio-vizuele

Lexo më shumë

2016-09-09 14:09:32

KPM MIRATON RREGULLLOREN PËR KOMUNIKIMET KOMERCIALE AUDIOVIZUELE

Lexo më shumë

2016-08-18 14:17:39

NJOFTIM PËR RADIO STACIONET TË CILAVE JU SKADON AFATI I LICENCËS

Lexo më shumë

2016-08-16 14:25:12

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

Lexo më shumë

2016-07-29 14:36:16

NJOFTIM – HYN NË FUQI RREGULLORJA PËR SHPËRNDARJEN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIO VIZUELE

Lexo më shumë

2016-07-19 07:11:52

SHTYHET AFATI PËR NOMINIM PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2016-07-13 07:14:05

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DËGJIM PUBLIK DISKUTIM PËR NDRYSHIMET E AKTEVE NËNLIGJORE NGA KPM

Lexo më shumë

2016-07-06 07:16:03

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2016-06-28 07:27:18

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE LIDHUR ME DRAFT KODIN E ETIKËS PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE MEDIALE NË REPUBLIKËN E KOSOVË DHE NDRYSHIMIN E NENIT 11 TË RREGULLORES PËR KOMUNIKIMET KOMERCIALE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2016-06-22 07:29:09

EMËROHEN DY ANËTARË TË BORDIT PËR ANKESA TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2016-06-16 07:36:17

KPM MBAJTI DËGJIMIN PUBLIK PARA MIRATIMIT TË RREGULLORES PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2016-06-10 07:38:45

FTESË PËR DËGJIM PUBLIK LIDHUR ME DRAFT RREGULLOREN PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2016-05-25 07:44:34

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA MIRATUAR RAPORTIN VJETOR TË KPM-së PËR VITIN 2015

Lexo më shumë

2016-05-12 07:46:50

NJOFTIM PËR AFATET E SKADIMIT TË LICENCËS SË LËSHUAR NGA KPM DHE PËR PROCEDURAT PËR RIPËRTËRITJE TË LICENCËS

Lexo më shumë

2016-04-29 07:56:59

EMËROHEN DY ANËTARË TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2016-04-14 08:12:00

KONKURS PUBLIK-PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË REJA PËR TRANSMETIMIN E PROGRAMEVE NË RADIO, NË TRI (3) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2016-04-01 08:32:21

KPM EMËRON KRYESHEFE EKZEKUTIVE znj.NAILE SELIMAJ-KRASNIQI

Lexo më shumë

2016-03-10 08:42:53

ADNAN MEROVCI RI-ZGJEDHET KRYETAR I KPM-SË EDHE PËR NJË MANDAT

Lexo më shumë

2016-03-10 08:35:14

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE LIDHUR ME DRAFT RREGULLOREN PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIOVIZUALE

Lexo më shumë

2016-03-03 09:07:09

MË 4 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2016-02-12 09:09:13

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Lexo më shumë

2016-02-11 09:13:56

KPM NESËR NË ORA 11:00 ORGANIZON KONFERENCË PËR MEDIA

Lexo më shumë

2016-02-10 09:18:10

MË 11 SHKURT KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2016-01-28 09:24:01

KPM MBAJTI DËGJIMIN PUBLIK PARA MIRATIMIT TË RREGULLORES PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2016-01-27 09:26:39

SHTYHET AFATI PËR NOMINIM PËR DY ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2016-01-20 09:37:19

FTESË PËR DËGJIM PUBLIK LIDHUR ME DRAFT RREGULLOREN PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2016-01-12 09:46:39

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2015-12-14 11:28:07

U KONSTITUA KOMISIONI MBIKËQYRËS PËR MBIKËQYRJEN E PROCEDURËS SË TENDERIT PUBLIK PËR LEJIMIN E DY MULTIPLEKSËVE

Lexo më shumë

2015-12-14 09:59:26

KPM MBAJTI KONFERENCË PËR TË DREJTAT E AUTORIT NË TRANSMETIM

Lexo më shumë

2015-12-11 11:46:11

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2015-12-08 11:49:50

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E DHJETË E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2015-12-07 11:54:09

MË 8 DHJETOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-11-06 12:01:45

U MBAJT TRYEZA ME TEMEN “KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE DHE PËRMBAJTJA MEDIALE E TRANSMETUESVE NË KOSOVË”

Lexo më shumë

2015-11-04 12:10:46

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2015-10-26 12:15:34

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE LIDHUR ME DRAFT RREGULLOREN PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIOVIZUALE

Lexo më shumë

2015-10-21 12:44:36

VENDIMET E KPM-së NGA MBLEDHJA E NËNTË

Lexo më shumë

2015-10-19 12:49:19

MË 20 TETOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-10-07 13:05:16

KPM NË TAKIM ME PËRFAQËSUESIT E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA KUSHTETUESE

Lexo më shumë

2015-09-30 13:14:33

KPM MBAJTI TAKIM ME TË LICENCUARIT TË CILËT NUK E KANË PAGUAR TAKSËN VJETORE PËR LICENCË PËR VITIN 2015

Lexo më shumë

2015-09-28 13:47:59

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2015-09-18 13:49:51

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E TETË E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2015-09-16 13:52:30

MË 17 SHTATOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-07-22 13:59:31

VENDIMET NGA MBLEDHJA E SHTATË E KPM-së

Lexo më shumë

2015-07-21 07:06:57

MË 22 KORRIK KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-06-17 07:52:39

VENDIMET NGA MBLEDHJA E GJASHTË E KPM-së

Lexo më shumë

2015-06-15 07:56:18

KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 16 QERSHOR 2015

Lexo më shumë

2015-05-26 08:10:52

VENDIMET E KPM-së NGA MBLEDHJA E PESTË

Lexo më shumë

2015-05-25 08:13:34

MË 26 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-05-20 08:16:27

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA MIRATUAR RAPORTIN VJETOR TË KPM-së PËR VITIN 2014

Lexo më shumë

2015-04-24 08:28:43

KPM MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT

Lexo më shumë

2015-04-22 08:31:55

MË 23 PRILL KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-03-31 08:34:35

KPM I DORËZON QEVERISË STRATEGJINË PËR KALIM NGA TRANSMETIMI ANALOG NË ATË DIGJITAL

Lexo më shumë

2015-03-30 08:39:13

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2015-03-27 08:46:28

VENDIMET E KPM-së NGA MBLEDHJA E MBAJTUR MË 25 MARS 2015

Lexo më shumë

2015-03-23 08:49:39

MË 25 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-03-19 08:51:45

SHEFI I MISIONIT TË OSBE-së NË KOSOVË, AMBASADORI JEAN-CLAUDE SCHLUMBERGER, E VIZITOI KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2015-03-16 08:59:36

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KOMPLETOHET ME ANËTARË

Lexo më shumë

2015-03-06 09:03:52

KPM NËNSHKRUAN MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME AUTORITETIN E MEDIAVE AUDIO-VIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Lexo më shumë

2015-03-04 09:12:46

KPM SOT MBAJTI MBLEDHJEN E SAJ TË RREGULLT

Lexo më shumë

2015-03-03 09:20:11

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2015-03-03 09:18:50

MË 4 MARS KPM MBANË MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2015-02-25 09:31:11

VENDIMET E KPM-së NGA MBLEDHJA E MBAJTUR MË 24 SHKURT 2015

Lexo më shumë

2015-02-23 09:40:23

MË 24 SHKURT KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2015-01-22 09:42:37

RAPORTI PËRMBLEDHËS I MBULIMIT TË ZGJEDHJEVE TË JASHTËZAKONSHME 2015 NË KOMUNËN E GRAÇANICËS

Lexo më shumë

2014-12-30 11:37:24

KPM MIRATON RREGULLOREN PËR NIVELIN DHE MËNYRËN E PAGESËS SË TARIFËS PËR LICENCË

Lexo më shumë

2014-12-29 11:44:31

KPM MBANË MBLEDHJEN E RREGULLT MË 29 DHJETOR

Lexo më shumë

2014-12-26 11:56:56

KONKURS PUBLIK-PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË REJA PËR TRANSMETIMIN E PROGRAMEVE NË RADIO, NË TETË (8) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2014-12-26 11:46:31

FTESË PËR DËRGIMIN E KOMENTEVE ME SHKRIM PËR STRATEGJINË E KPM-së PËR KALIM NË TRANSMETIM DIGJITAL TOKËSOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Lexo më shumë

2014-12-22 12:11:02

KPM ORGANIZON TRYEZË ME TEMËN: "STRATEGJIA E DIGJITALIZIMIT PARA DISKUTIMIT PUBLIK"

Lexo më shumë

2014-12-19 12:41:21

MË 22 DHJETOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2014-12-16 12:43:27

MBLEDHJEN E RREGULLT E KPM-së MË 17 DHJETOR

Lexo më shumë

2014-12-10 12:46:11

KPM DHE MISIONI I OSBE-së NË KOSOVË ORGANIZOJNË KONFERENCË RAJONALE MBI KALIMIN NË TRANSMETIM DIGJITAL

Lexo më shumë

2014-12-02 13:25:50

KPM PRITI NË TAKIM AUTORITETIN E MEDIAVE AUDIOVIZIVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Lexo më shumë

2014-12-02 12:50:47

FTESË PËR KOMENTE LIDHUR ME RISHIKIMIN E RREGULLORES SË TAKSËS PËR LICENCË

Lexo më shumë

2014-12-01 14:40:11

MBLEDHJEN E RADHËS KPM E MBAË MË 1 DHJETOR

Lexo më shumë

2014-12-01 13:27:49

KPM MBAJTI MBLEDHJEN E 16-të ME RADHË

Lexo më shumë

2014-11-26 14:41:56

VENDIMET E KPM-së NGA MBLEDHJA E 15-të ME RADHË

Lexo më shumë

2014-11-24 14:45:14

MË 26 NËNTOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS

Lexo më shumë

2014-09-30 14:47:46

KPM SOT MBAJTI MBLEDHJEN E SAJ TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-09-25 14:50:13

KPM MBLEDHJEN E RADHËS E MBAN MË 30 SHTATOR

Lexo më shumë

2014-09-11 14:52:13

DRITON QERIQI ËSHTË ZGJEDHUR NËNKRYETAR I KPM-së

Lexo më shumë

2014-09-08 14:54:45

KPM MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-07-22 07:11:46

KOMISIONI MBAJTI MBLEDHJEN E 11-të ME RADHË

Lexo më shumë

2014-07-21 07:13:22

KOMISIONI MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-07-15 07:14:35

KOMISIONI MBAJTI MBLEDHJEN E DHJETË ME RADHË

Lexo më shumë

2014-07-14 07:16:33

KPM MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-07-10 07:17:50

RAPORTI I MONITORIMIT TË SHËRBYESVE MEDIAL AUDIO-VIZUEL GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2014

Lexo më shumë

2014-07-04 07:40:47

KOMISIONI I KPM-së MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-06-17 07:45:49

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-06-16 07:47:36

KOMISIONI I KPM-së MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-06-11 07:53:13

KPM PUBLIKON RAPORTIN PRELIMINAR-MONITORIMI I SHËRBYESVE MEDIAL AUDIO-VIZUEL GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJE PARLAMENTARE - 2014

Lexo më shumë

2014-06-10 07:58:01

FTESË PËR MEDIA-KONFERENCË PËR SHTYP

Lexo më shumë

2014-06-06 08:01:16

KOMISIONI I KPM-së MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-06-03 08:03:27

SHEFI I ZYRËS SË BE-së/PSBE NË KOSOVË Z. SAMUEL ŽBOGAR VIZITOI KPM-në

Lexo më shumë

2014-05-29 08:05:05

KPM MBAJTI TRYEZËN ME TEMËN DIGJITALIZIMI NË KOSOVË

Lexo më shumë

2014-05-28 08:08:30

KPM ORGANIZON TRYEZË ME TEMËN DIGJITALIZIMI NË KOSOVË

Lexo më shumë

2014-05-23 08:13:52

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E 5-të E KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2014-05-22 08:23:07

KOMISIONI I KPM-së MBAN MBLEDHJE TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-05-16 08:26:29

NËNSHKRUHET MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE DHE KËSHILLIT SUPREM TË RADIOS DHE TELEVIZIONIT TË TURQISË

Lexo më shumë

2014-05-15 08:29:48

KËSHILLI SUPREM I RADIOS DHE TELEVIZIONIT TË REPUBLIKËS SË TURQISË QËNDRON PËR VIZITË ZYRTARE NË KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2014-05-12 08:32:04

KOMISIONI KPM-së MBAN TAKIMIN E RREGULLT

Lexo më shumë

2014-05-05 08:33:22

KPM MBAJTI TAKIM TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-05-05 08:30:48

KOMISIONI I KPM-së MBAN TAKIM TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-04-30 08:37:27

KOMISIONI I KPM-së TAKOI SOT PËRFAQËSUESIT E OSHP RROKUM TV DHE KLAN KOSOVA

Lexo më shumë

2014-04-28 08:39:39

KOMISIONI I KPM-së U TAKUA ME KTV dhe RTV21

Lexo më shumë

2014-04-23 08:44:50

KOMISIONI I KPM-së U TAKUA ME BORDIN E RTK-së

Lexo më shumë

2014-04-22 09:20:27

PËRKRAHET RAPORTI VJETOR I KPM-së NGA KOMISIONI PARLAMENTAR PËR MEDIA DHE AI PËR BUXHET DHE FINANCA

Lexo më shumë

2014-04-18 09:24:14

KOMISIONI I KPM-së MIRATOI RAPORTIN VJETOR PËR VITIN 2013

Lexo më shumë

2014-04-17 09:26:36

KOMISIONI I KPM-së MBAN TAKIM TË RREGULLT

Lexo më shumë

2014-04-15 09:28:01

ADNAN MEROVCI ZGJEDHET KRYETAR I KPM-së

Lexo më shumë

2014-04-14 09:29:35

ABIT HOXHA EMËROHET ANËTAR I KPM-së

Lexo më shumë

2014-04-10 09:31:28

AFATI PËR NOMINIM PËR DY ANËTAR TË KPM-së ËSHTË PËRMBYLLUR

Lexo më shumë

2014-03-25 09:34:12

FTESË PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2014-03-21 09:40:10

EMËROHEN TRE ANËTARË TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2014-02-28 09:42:13

ËSHTË PËRMBYLLUR AFATI PËR NOMINIM PËR NJË ANËTAR TË KPM-së

Lexo më shumë

2014-02-27 09:44:04

KPM KËRKON VËMENDJE MË TË MADHE NGA TË LICENCUARIT LIDHUR ME PROGRAMIN E TRANSMETUAR

Lexo më shumë

2014-02-25 09:49:06

KPM MONITORON SHËRBIMET MEDIALE AUDIO-VIZUALE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE NË MITROVICËN VERIORE

Lexo më shumë

2014-02-13 11:08:52

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2014-02-05 11:11:08

ËSHTË PËRMBYLLUR AFATI PËR NOMINIME PËR PESË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2014-01-15 11:18:36

NJOFTIM PËR TË LICENCUARIT

Lexo më shumë

2014-01-09 07:23:59

FTESË PËR NOMINIME PËR PESË ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-12-27 07:32:39

PËRFUNDON AFATI I KONSULTIMIT PUBLIK PËR DY DRAFT RREGULLORET E KPM-së

Lexo më shumë

2013-12-17 07:40:54

PORCES KONSULTACIJE U VEZI NACRTA UREDBE O DISTRIBUCIJI AUDIO VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA KAO I RADIO MEDIJSKIH USLUGA PREKO MREŽNIH OPERATORA

Lexo më shumë

2013-12-12 08:02:53

FTESË PËR DISKUTIM PUBLIK

Lexo më shumë

2013-12-11 08:08:45

NJOFTIM PËR MEDIA

Lexo më shumë

2013-12-06 08:15:22

FTESË PËR KONSULTIM PUBLIK: Draft Rregullorja për Shpërndarjen e Shërbimeve Mediale Audio-vizuele dhe Shërbimeve Radio Mediale përmes Operatorëve të Rrjetit

Lexo më shumë

2013-12-06 08:10:17

KONSULTIM PUBLIK PËR AMANDAMENTIMIN E KODIT TË SJELLJES DHE TË RREGULLORES PËR TAKSËN E LICENCËS

Lexo më shumë

2013-12-03 08:22:55

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-12-02 08:26:56

KOMISIONI I KPM-SË MBAJTI TAKIMIN E TIJ TË RREGULLT

Lexo më shumë

2013-12-02 08:25:15

MONITORIMI I SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJE LOKALE - 2013

Lexo më shumë

2013-11-30 09:06:42

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-30 09:08:20

VENDIMET E KOMISIONIT TË KPM-SË NGA TAKIMI I 48-të

Lexo më shumë

2013-10-29 09:27:50

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-29 09:26:28

KOMISIONI I KPM-SË MBAJTI TAKIMIN E 47-të

Lexo më shumë

2013-10-29 09:22:49

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-22 09:29:09

KPM PUBLIKON DY RAPORTE HULUMTIMI

Lexo më shumë

2013-10-18 09:33:38

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-17 09:34:55

KPM NDËRPRENË TRANSMETIMET ILEGALE TË DISA OPERATORËVE KABLLORË

Lexo më shumë

2013-10-16 09:42:42

PRËMBYLLET AFATI PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-16 09:39:05

MONITORIMI I MBULIMIT MEDIAL TË JAVËS SË PARË TË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET LOKALE 2013

Lexo më shumë

2013-10-11 09:44:51

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-07 09:45:52

NJOFTIM - KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE, TANI NË LOKACION TË RI NË QYTEZËN PEJTON, RRUGA PERANDORI JUSTINIAN Nr. 14 PRISHTINË

Lexo më shumë

2013-10-03 09:48:29

UDHËZUESI I KPM –së PËR MEDIAT GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE

Lexo më shumë

2013-10-01 10:01:12

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-10-01 09:59:34

FTESË PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-09-17 10:02:53

MEMO SQARUESE PËR RREGULLORËN PËR KOMUNIKIME KOMERCIALE AUDIO-VIZUELE- KPM-2013/03

Lexo më shumë

2013-09-16 10:04:39

FILLON ZBATIMI I RREGULLORES PËR KOMUNIKIME KOMERCIALE AUDIO-VIZUELE

Lexo më shumë

2013-08-06 10:10:55

KPM MBAJTI TAKIMIN E TIJ TË RREGULL

Lexo më shumë

2013-08-05 10:14:18

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-07-31 10:15:28

REAGIM I KPM-SË NDAJ STORIES SË TRANSMETUAR NGA RTK MË 30 KORRIK 2013 PËR PROCESIN E DIGJITALIZIMIT

Lexo më shumë

2013-07-22 10:16:42

FTESË PËR DËRGIMIN E KOMENTEVE ME SHKRIM NË STRATEGJINË E KPM-së PËR KALIM NË TRANSMETIM DIGJITAL

Lexo më shumë

2013-07-18 10:21:39

KPM KA MIRATUAR TEKSTIN E NDRYSHUAR DHE TË PLOTËSUAR TË DRAFT STRATEGJISË PËR DIGJITALIZIM

Lexo më shumë

2013-07-17 10:22:46

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-07-09 10:24:19

KPM takohet me përfaqësues nga Agjencioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA)

Lexo më shumë

2013-07-05 10:25:56

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-07-04 11:05:02

PËRFUNDON AFATI I NOMINIMEVE PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË KPM-SË

Lexo më shumë

2013-06-29 12:04:33

AFATI I NOMINIMEVE PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË KPM-SË PËRFUNDON

Lexo më shumë

2013-06-21 11:10:12

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-06-18 11:12:09

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-06-06 11:15:17

KOMISIONI I KPM-së MBAJTI TAKIMIN E TIJ TË RREGULLT

Lexo më shumë

2013-06-04 11:16:50

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-05-29 11:19:56

KPM MBAJTI KONSULTIMIN PUBLIK PËR DRAFT RREGULLOREN PËR VLERËSIMIN E APLIKACIONEVE PËR LICENCË TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-05-28 11:21:41

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MIRATOI PESË RREGULLORE

Lexo më shumë

2013-05-27 11:32:26

LISTA E TË LICENCUARËVE TË CILËT NUK E KANË PAGUAR TAKSËN PËR LICENCË PËR VITIN 2013

Lexo më shumë

2013-05-27 11:28:27

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-05-23 11:38:25

KPM PËRFUNDOI PUNIMET E TAKIMIT TË TIJ TË RREGULLTË

Lexo më shumë

2013-05-22 11:49:03

KPM PUBLIKON LISTËN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE TË CILËT NUK KANË SJELLUR RAPORTIN VJETOR

Lexo më shumë

2013-05-22 11:46:33

FTESË PËR KONSULTIM PUBLIK

Lexo më shumë

2013-05-21 11:42:21

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-05-20 11:54:01

U MBAJT TAKIMI I KPM-së

Lexo më shumë

2013-05-20 11:51:08

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA MIRATUAR RAPORTIN VJETOR TË KPM-së PËR VITIN 2012

Lexo më shumë

2013-05-15 11:58:32

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-05-07 11:59:49

KPM E SHQETËSUAR PËR GJENDJE JO TË MIRË TË LIRISË SË MEDIAVE NË KOSOVË

Lexo më shumë

2013-05-03 12:03:15

KPM MBAJTI TAKIMI E TIJ TË RREGULLT

Lexo më shumë

2013-05-03 12:01:48

ME 7 DHE 8 MAJ BORDI I ANKESAVE MBANË SEANCA SHQYRTUESE

Lexo më shumë

2013-04-22 13:19:38

KËSHILLI I RADIO DIFUZIONIT TË MAQEDONISË VIZITOI KPM-në

Lexo më shumë

2013-04-15 12:19:18

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-04-15 12:12:09

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-04-15 12:08:30

ODBOR ZA ŽALBE USVOIO POSLOVNIK O RADU

Lexo më shumë

2013-04-12 12:13:55

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Lexo më shumë

2013-04-10 12:47:25

FTESË PËR KOMENTE LIDHUR ME RISHIKIMIN E DY RREGULLOREVE TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-04-04 12:51:43

KPM MIRATOI DY DRAFT RREGULLORE PËR KOMENTE PUBLIKE

Lexo më shumë

2013-04-03 12:53:38

KPM MBAN TAKIMIN E 24-të ME RADHË

Lexo më shumë

2013-03-29 12:57:01

KPM DËRGON RAPORTIN VJETOR NË KUVEND

Lexo më shumë

2013-03-29 12:55:14

KPM DËRGON RAPORTIN VJETOR NË KUVEND

Lexo më shumë

2013-03-27 12:58:00

KOMISIONI I KPM-SË MBAN TAKIMIN E 23-TË ME RADHË

Lexo më shumë

2013-03-04 13:08:56

KPM PËRFUNDOI TAKIMIN E TIJ TË RREGULLT

Lexo më shumë

2013-03-03 13:01:06

KPM MIRATON NË PARIM AKTET NËN-LIGJORE

Lexo më shumë

2013-02-28 13:12:02

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-02-27 13:13:57

KPM VENDOS PËR FREKUENCA TË LIRA PËR RADIO TRANSMETIM

Lexo më shumë

2013-02-26 13:15:58

KOMISIONI I KPM-së I VAZHDON MANDATIN NAILE SELIMAJ-KRASNIQI PËR TRI VITE

Lexo më shumë

2013-02-20 13:21:35

PËRFUNDON AFATI I NOMINIMEVE PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË KPM-SË

Lexo më shumë

2013-02-19 13:25:52

KPM MBAJTI DISKUTIMIN PUBLIK

Lexo më shumë

2013-02-13 13:33:10

KPM ORGANIZON DISKUTIM PUBLIK

Lexo më shumë

2013-02-13 13:31:21

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-02-06 13:39:40

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR ANËTAR TË KPM-së

Lexo më shumë

2013-02-05 13:42:16

KUVENDI EMËROI EDHE NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

Lexo më shumë

2012-12-24 13:44:47

KPM DORËZOI DRAFT STRATEGJINË “KALIMI I TRANSMETIMIT ANALOG NË ATË DIGJITAL NË REPUBLIKËN E KOSOVËS” NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Lexo më shumë

2012-12-10 13:49:36

MINISTRI I PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE VIZITOI KPM

Lexo më shumë

2012-11-23 13:50:59

ROLI I SUBJEKTEVE TRANSMETUESE NE KONKRETIZIMIN E PROJEKTIT TE DIGJITALIZIMIT

Lexo më shumë